Polovnjaci

Kako da proverite da li je vraćena kilometraža?

Kako da proverite da li je vraćena kilometraža?

Prilikom kupovine polovnog automobila gotovo je nemoguće sa sigurnošću utvrditi da li je kilometraža prava ili se nesavesni...»