VISION EQXX

VISION EQXX – podiže električni domet i efikasnost na potpuno novi nivo

VISION EQXX – podiže električni domet i efikasnost na potpuno novi nivo

Ponovno zamišljeno putovanje sa tehnološkim planom za serijsku proizvodnju Štutgart. Domet i efikasnost su postavljeni da...»