usevi

Ovako je najbolje da prskate useve soje

Ovako je najbolje da prskate useve sojeVideo

Jedna od najkompleksnijih agrotehničkih mera sa aspekta zaštite bilja u ratarstvu je zaštita soje posle setve, a pre nicanja....»

Ako ovako prskate useve nesvesno bacate 80 odsto preparata

Ako ovako prskate useve nesvesno bacate 80 odsto preparataVideo

Sa završnicom prolećne setve počinje zaštita useva. Da bi hemijski preparati bili iskorišćeni u potpunosti važno je dobro...»

Gajenje useva u monokulturi smanjuje prinos

Gajenje useva u monokulturi smanjuje prinos

Gajenje ratarskih useva u plodoredu jedna je od najznačajnijih agrotehničkih mera koje bi se trebalo pridržavati. Ono što...»