Jesenje oranje i đubrenje - preduslov za dobar rod voća

Jesen je vreme kada se ubiru plodovi, ali i kada se moraju obezbediti uslovi za sledeći rod. Pravilnom primenom agrotehničkih mera, ne samo da se povećava rodnost, već se povećava i otpornost biljaka.

pretraga
Tražite dobar polovnjak?

Pretražite našu ponudu sa preko 65,000 oglasa

Traži
oglasi
Prodajete polovnjak?

Besplatno oglasite svoje vozilo na sajtu gde se prodaju polovnjaci

Postavi oglas na www.mojauto.rs

Powered By AGROmedia

 

 

 

 

Na redovno plodonošenje i kvalitet voća bitno utiče jesenja obrada i đubrenje zasada. Ove mere treba svakako sprovesti jer njihov izostanak može imati veoma negativne posledice u narednoj vegetaciji, koje se direktno odražavaju na porast i rodnost voćaka.

 

Jesenje oranje treba sprovesti na manjoj dubini, 15-18 cm, jer bi oranjem na većoj dubini došlo do osetnijih oštećenja na korenovom sistemu voćaka. Plićim oranjem se ne pričinjavaju značajnije štete na korenu, a ukoliko dođe do oštećenja, povređene žile do proleća zarastu i obnove se.

 

Ako se radi o voćnjacima koji su podignuti na većim kosinama, dovoljno je obraditi površinu oko stabla voćke. Ako bi se vršilo oranje kompletne površine u ovom slučaju, usled padavina može doći doći do spiranja zemljišta, ogoljavanja korenovog sistema i eventualno njegovog stradanja usled zimskih mrazeva.

Obradom se postiže bolja aeracija zemljišta, poboljšava se vodni i toplotni režim u zemljištu, koren se lakše razvija, lakše se usvaja hranivo, postiže se bolja rastresitost itd. Ukoliko je jesen kišovita, zemljište suviše vlažno, ovu operaciju treba izvesti kada to vremenske prilike dozvole.

Opširnije pročitajte OVDE.

Povezane teme: voće, oranje, đubrenje