Kako odrediti normu navodnjavanja

Od velike važnosti za pravilan razvoj i rast biljaka jeste i određivanje norme navodnjavanja. Da biste pravilno odredili normu navodnjavanja potrebno je da pored strukture zemljišta i vremenskog razmaka zalivanja poznajte još neke parametre.

pretraga
Tražite dobar polovnjak?

Pretražite našu ponudu sa preko 65,000 oglasa

Traži
oglasi
Prodajete polovnjak?

Besplatno oglasite svoje vozilo na sajtu gde se prodaju polovnjaci

Postavi oglas na www.mojauto.rs

 PoweredBy AGROmedia

 

 

 

 

Norma navodnjavanja se izražava u mm/m2 ili m3/ha. Postoji neto i bruto norma navodnjavanja. Neto norma je ona količina vode koju utroše biljka i zemljište na evapotranspiraciju. Bruto norma navodnjavanja sadrži još i gubitke vode na zalivanje, razne površinske oticaje kao i podzemni oticaj, isparavanja i gubitke u mreži. Neto norma navodnjavanja određuje se iz jednačine vodnog bilansa zemljišta. Tako da je neto norma navodnjavanja razlika između evapotranspiracije i rezervi vode u zemljištu.

 

Od ukupnih padavina za određivanje norme navodnjavanja koristi se samo onaj deo koji dođe neposredno u aktivni sloj zemljišta i to su takozvane efektivne padavine koje smanjuju potrebe vode za navodnjavanje. Norma zalivanja zavisi od dubine vlaženja i vlažnog kapaciteta zemlje, pa sledi da je za peskovita zemljišta potrebna manja norma zalivanja nego za glinovita. Ukoliko su norme zalivanja manje utoliko su zalivanja češća, tačnije je regulisanje vodnog režima zemljišta.
Zahtevi biljaka u toku vegetacije nisu jednaki pa se i norma zalivanja menja. Sa zalivanjem treba početi kada se vlažnost zemljišta snizi do 2/3 fiziološki aktivne vode, odnosno razlike između poljskog vodnog kapciteta i vlažnosti trajnog venuća. Smatra se da je gornja granica optimalne vlažnosti vrednost poljskog vodnog kapaciteta, a donja 60-70% od vrednosti poljskog vodnog kapaciteta.

Trajanje zalivanja zavisi od dozvoljenih agrotehničkih rokova i tržišnih zahteva. Po definiciji trajanje zalivanja ne može biti veće od turnusa. Dužina trajanja zalivanja je usko vezana za proizvođača opreme kao i za to koji sistem se koristi. Na primer, minimalna dužina rada sistema kap po kap treba da obezbedi da voda stigne u deo korenovog sistema biljke u kome se nalazi najveći deo korenovih žila koje obavljaju usvajanje vode. Navodnjavanje bi trebalo da traje dovoljno dugo kako bi se omogućilo unetoj vodi da prodre do dubine gde se nalazi najveći deo zapremine korenovog sistema.

 

 

Opširnije pogledajte OVDE.

Povezane teme: navodnjavanje, poljoprivreda, rast biljaka