Koji su ciljevi i zadaci obrade zemljišta

Koji su ciljevi i zadaci obrade zemljišta

 PoweredBy AGROmedia       Mašine i oruđa za obradu deluju mehanički na zemljište i pri tome potpomažu biološke, fizičke i hemijske procese u njemu. Svojim... »

Ovu vest nije moguće komentarisati.