„PUTEVI SRBIJE“: Spremni za Zimsku službu 2020/2021

JP „Putevi Srbije“ obaveštava javnost da od danas, 01.11.2020.g. počinje sa radom Zimska služba, prema Planu zimskog održavanja državnih puteva I i II reda u Republici Srbiji 2020/21.

pretraga
Tražite dobar polovnjak?

Pretražite našu ponudu sa preko 65,000 oglasa

Traži
oglasi
Prodajete polovnjak?

Besplatno oglasite svoje vozilo na sajtu gde se prodaju polovnjaci

Postavi oglas na www.mojauto.rs

 

Planom zimskog održavanja putne mreže predviđeni su posebni radovi, aktivnosti i mere neophodni za obezbeđenje prohodnosti puteva i bezbednosti saobraćaja u zimskim uslovima.

Plan zimskog održavanja državnih puteva I i II reda se sprovodi od 01.11.2020.g. do 31.03.2021.g. i obavezujući je okvir za formiranje planova svih preduzeća koja se bave održavanjem puteva.

Na održavanju kompletne mreže državnih puteva Republike Srbije angažovana su 22 preduzeća za puteve i 2 preduzeća koja pružaju uslužnu delatnost („Srbijaput“-Beograd i „Vojvodinaput“- Novi Sad).

Sistem obaveštavanja i informisanja medija i svih zainteresovanih o stanju na putevima tokom zimskog perioda organizovan je na sledeći način:

Štab zimske službe, na osnovu izveštaja sa terena, koje dobija iz punktova preduzeća za puteve, formira jedinstveni ,,Izveštaj Zimske službe“ koji dostavlja direktoru, tehničkom direktoru i izvršnom direktoru Sektora za održavanje državnih puteva I i II reda i objavljuje na internet prezentaciji Preduzeća. Informativni centar JP ,,Putevi Srbije“ preuzima Izveštaj i prosleđuje ga resornom ministarstvu, MUP Republike Srbije – Sektoru za vanredne situacije i medijima.

Objedinjeni Izveštaj zimske službe o stanju na putevima objavljuje se dva puta dnevno, po potrebi i češće.

Odeljenje za odnose sa javnošću kontinuirano prati sve izveštaje sa terena i izveštaje Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije i po potrebi, medijima šalje saopštenja i obaveštenja za javnost i apele javnosti.

 


 

Osnovni prioritet JP „Putevi Srbije“ u zimskom periodu je održavanje državnih puteva I i II reda koje se obavlja iz putnih baza i punktova, kojih ukupno ima 167.

Prisustvo mehanizacije u putnim bazama na autoputevima je neprekidno 24 časa, na ostalim putevima 16 ili 8 časova, a po potrebi i duže.

 

Održavanje se sprovodi po sledećim prioritetima i kategorijama:

-Prvi prioritet / A kategorija, ukupno 6.018,855 km - Kolovoz se čisti i posipa čistom soli i mora biti očišćen u roku od 4 sata nakon prestanka padavina, odnosno vremenske pojave,

 

-Drugi prioritet / B kategorija, ukupno 4.329,694 km - Kolovoz se čisti i posipa mešavinom soli i rizle u odnosu 1:4 i mora biti očišćen u roku od 6 sati nakon prestanka padavina, odnosno vremenske pojave,

-Treći prioritet / C kategorija, ukupno 4.727,360 km - Kolovoz se čisti i posipa mešavinom soli i rizle u odnosu 1:4 i kolovoz mora biti očišćen u roku od 8 sati nakon prestanka padavina, odnosno vremenske pojave.

 


Na jugu Srbije u sezoni 2020/2021 primenjuje se nova vrsta ugovora koja se bazira na nivou usluga. Ukupno 3.048,361 km putne mreže se održava po novom principu od toga 507,657 km I B reda, 1.904,982 km II A reda i 635,722 km II B reda, dok se na ostalom delu putne mreže održavanje obavlja po klasičnom sistemu.

 

Prema Planu zimske službe za 2020/21.g. raspoloživo je:

748 putarskih vozila i kamiona
331 mašina
2172 radnika u jednoj smeni, od toga: 921 radnika – putara
172 tehničara
325 mašinista
754 vozača

Angažovanost mehanizacije može biti i veća u slučajevima pojave elementarnih nepogoda i shodno stepenu njihove jačine.

Obezbeđeno je ukupno sa rezervama 92.268,63 tona soli, 1.582 tona hladne asfaltne mase za sanaciju udarnih rupa i dovoljne količine kamene rizle/agregata.

Posebna pažnja pri organizaciji održavanja državnih puteva I i II reda u zimskim uslovima poklanja se:

a) mostu „Gazela“, prevoju Bubanj Potok, Begaljičko Brdo i prevoj „Mečka“ na autoputu;
b) prevoju Čestobrodica na putu Paraćin – Zaječar (600 m.n.v);
v) usponu Rušanj i Rudnik na Ibarskom putu;
g) prevoju Zlatibor, (1000 m.n.v.);
d) prevoju Popadija (Majdanpek – Negotin);
đ) prevoju Tresibaba (Knjaževac – Niš);
e) prevoju Svetinja (Topola – Kragujevac);
ž) prevojima na Fruškoj Gori (Iriški Venac, Banstol),
z) širim područjima Tare, Crne Trave i Sjenice,
i) mostu kod Beške na putu Beograd - Novi Sad,
j) prevoj Jaram na putu Brzeće-Kopaonik,
k) most preko Save, obilaznica Dobanovci-Ostružnica
l) zona mosta Prijevorac na rekonstruisanoj deonici IB23, između Borove Glave i Kokinog Broda,
lj) obilaznica Beograda od Sektora-3 ( reka Sava ) do kraja Sektora-5 ( Straževica ) i Kružni put,
m) novi most „Batajnica“ sa rampama, u petlji Batajnica.

JP „Putevi Srbije“ sarađuje sa Ministarstvom za unutrašnje poslove Republike Srbije - Upravom saobraćajne policije, Sektorom za vanredne situacije i obaveštava ih redovno o stanju na putevima, prihvata sugestije i zajedno odlučuju o obustavama saobraćaja na kritičnim deonicama.

 

 

JP „Putevi Srbije“ apeluje na sve korisnike puteva i učesnike u saobraćaju da se pridržavaju propisa i da se ne uključuju u saobraćaj bez zimske opreme, pogotovo na kritičnim deonicama, da poštuju ograničenja brzine, povećaju brigu o drugima i pokažu neophodnu solidarnost na putu.

Na naslovnoj strani Internet prezentacije JP „Putevi Srbije“ možete preuzeti Plan zimske službe 2020/21.g., kratak i detaljan Izveštaj zimske službe na dnevnom nivou, Mapu stanja na putevima u zimskom periodu, Mapu državnih puteva po prioritetima, kao i Prezentaciju Plana zimskog održavanja državnih puteva I i II reda u Republici Srbiji.


JP „PUTEVI SRBIJE“

Povezane teme: sneg, zima, putevi, vožnja, putevi srbije
Ovu vest nije moguće komentarisati.